Organizatorjem in partnerjem vodilo pri organizaciji dogodka ostaja želja, da mediacijski dnevi ostajajo ključni stanovski dogodek na področju mediacije in mirnega reševanja sporov v Sloveniji. Čas od zadnjih dnevov je hitro minil in že smo v letu 2017, času številnih izzivov, tudi na področju reševanja sporov. Udeležba preko 700 mediatork in mediatorjev na dosedanjih dnevih ter stalno izražena želja za nadaljevanje organizacije dnevov potrjujejo, da gre za dogodek, ki se ga veselimo skupaj. Nenazadnje je prav letos že 10 letnica 1. dnevov mediacije, ki smo jih organizirali v letu 2007 v Portorožu od podpori Evropske komisije.

Naše letošnje vsebinsko vodilo je prispevati k razvoju mediacije ob skorajšnji 25 letnici razvoja, ki jo bomo v Sloveniji obeležili v letu 2018. Prvi pilotni mediacijski projekti so bili namreč zastavljeni že v daljnem letu 1993, a razvojno številni izzivi ostajajo. Umeščanje mediacije v družbo, neizkoriščene možnosti njenega samostojnega izvajanja na številnih družbenih področjih, skrb za kakovost znanj in izvajanih mediacij so le nekateri med njimi.

Vsebinsko smo dneve naslovili z naslovom »Mediacija v družbi«, pri čemer ohranjamo rdečo nit, da na vsakokratnih dnevih »odpiramo« nova razvojna področja – tokrat mediacijske veščine za deležnike iz gospodarstva ter mediacijske veščine za deležnike iz kmetijstva. Obenem se odzivamo na izražene želje dosedanjih udeležencev, ki so želeli dodatna znanja in veščine potrebne za samostojno izvajanje mediacije v okviru njihove dejavnosti, naj si bo neprofitna ali organizirana kot tržna dejavnost.

Organizacijsko vodilo ostaja zagotovitev dostopne in kakovostne izvedbe 7. DM z doseženim družbeno koristnim učinkom. Tokrat v okviru akcije Dobrodelni Torek, ki ga letos obeležujemo v torek 28.11.2017 (več na www.dobrodelnitorek.org) organiziramo 1. PRO BONO MEDIACIJSKI DAN – ko strankam ponujamo brezplačno informacije o mediaciji in brezplačno izvedbo samih mediacij.

Pri tem ostaja stalnica sodelovanje s številnimi organizacijami pri organizaciji dnevov. Sodelujočim organizacijam se v letu 2017 pridružujejo novi  – Evropska pravna fakulteta, Mediacijski center pri Odvetniški zbornici Slovenije, Združenje delodajalcev Slovenije ter Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije. Letošnja konferenca teče pod častnim pokroviteljstvom predsednika Republike Slovenije g. Boruta Pahorja ter ob podpori in sodelovanju Ministrstva za pravosodje.

Pri organizaciji skušamo v največji možni meri upoštevati želje mediatork in mediatorjev. V letu 2017 smo tako ohranili obseg trajanja in vsebin, saj tako udeleženke in udeleženci izpolnijo pogoje za stalno usposabljanje za mediatorke in mediatorje v shemah sodišču pridruženih mediacij. Obenem usposabljanja izpolnjujejo tudi standarde na področju varstva zdravja, kar omogoča udeležencem iz gospodarstva umestitev v njihove sheme usposabljanj. Za znižanje vaših stroškov organiziramo dneve v Ljubljani, kar je bila tudi ena od želja udeleženk in udeležencev. Ohranjamo dostopnost kotizacij, namenjenih zagotovitvi pokritja osnovnih stroškov. Mediatorji stanovskih organizacij (Društvo mediatorjev Slovenije, MEDIOS itd.) ter mediatorji umeščeni v sheme (sodišču pridružena mediacija, seznami pri SCSD itd.) imajo popust. Kdor plačila ne zmore ima možnost zaprositi za brezplačno udeležbo. Še naprej omogočamo brezplačno udeležbo določenemu številu študentk in študentov ob njihovem hkratnem vključevanju v dogodek. Pri načrtovanju dogodka želimo zagotoviti tudi dovolj časa za druženje, mreženje in zdravo življenje, enako tudi prostor in čas za predstavitve mediatork, mediatorjev in mediacijskih organizacij, gradiva in publikacij.

Trudili smo se, da bi del splošnih vsebin, znanj veščin in dobrih praks ohranili v enotnem terminu in zagotovili dostopnost vsem, kar je bila želja dosedanjih udeleženk in udeležencev. Obenem nadaljevalne vsebine obravnavamo v sekcijah, kar naj prispeva k enemu od ciljev – pridobitvi dodatnih, poglobljenih znanj, veščin in orodij za izvajanje mediacije in uporabo mediacijskih veščin. Predstavitve govornic in govornikov tudi letos niso več namenjene predstavitvam njihovih mediacijskih shem in organizacij, ampak zahtevnejšim vsebinskim predstavitvam. Tako nadaljujemo z nadgradnjo osnovnih usposabljanj z zahtevnejšimi vsebinami.

Želimo vam kakovosten strokovni in prijeten družabni dogodek.

 

Prijazno vabljeni na 7. Dneve mediacij 2017.

Anka Patru
strokovna direktorica 7. DM

Primož Šporar
izvršni direktor 7. DM