KOTIZACIJA

PAKET KOTIZACIJE – 7. DNEVI MEDIACIJ 7. DM 7.DM PLUS
Predprijave do 6.11.2017
Člani partnerjev 90 EUR 120 EUR
Ostali 140 EUR 170 EUR
Prijave od 7.11.2017
Člani partnerjev 120 EUR 150 EUR
Ostali 170 EUR 200 EUR

Cene so končne, 22% DDV se ne obračunava.

V kotizacijo »7.DM« je vključena:

 • udeležba na konferenci. Udeležba na želeni sekciji je mogoča do zapolnitve prostih mest
 • možnost predstavitve vaše dejavnosti povezane z mediacijo
 • izdaja potrdil o udeležbi
 • pogostitev v odmoru (2x)
 • ugodnejša cena nastanitve v hotelu
 • ugodnejša cena kosila za udeleženke in udeležence v petek 1. decembra 2017
 • brezplačen večerni družabni dogodek
 • brezplačno sodelovanje v mediacijski mreži Dnevimediacij na spletnem portalu dnevimediacij.si

V kotizacijo »7.DM PLUS« je poleg kotizacije za 2 dneva vključeno še:

 • stalen dostop do video posnetkov celotne konference ter do gradiv avtorjev
 • brezplačna udeležba na 2 letnih strokovnih srečanjih v okviru mreže Dnevimediacij v letu 2018


Gradiva in prispevki predavateljev so v slovenskem in hrvaškem jeziku. Simultano prevajanje na konferenci ni zagotovljeno.

 Na podlagi prijave organizator izda predračun, ki ga je potrebno plačati v 8 dneh od prijave.

 

POSEBNI POGOJI, POPUSTI

Partnerske organizacije, katerih člani in članice oz. mediatorke in mediatorji na njihovih listah lahko uveljavljajo nižjo kotizacijo (abecedni red):

 • Društvo mediatorjev Slovenije
 • Gospodarska zbornica Slovenije
 • Evropska pravna fakulteta
 • Evropski center za reševanje sporov
 • Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
 • Inštitut za mediacijo Concordia
 • Mediacijski center pri Odvetniški zbornici Slovenije
 • Skupnost centrov za socialno delo
 • Slovensko zavarovalno združenje
 • Zavod Rakmo Center za mediacijo in obvladovanje konfliktov
 • Združenje delodajalcev Slovenije
 • Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije
 • Združenje mediacijskih organizacij Slovenije
 • Zveza društev ELSA

Nižja kotizacija velja tudi za vse mediatorke in mediatorje na listah sodišč v okviru izvajanj sodišču pridruženih mediacij.

Socialno oz. dohodkovno ogrožene mediatorke in mediatorji lahko s prošnjo zaprosijo za oprostitev plačila kotizacije.

Kotizacije so oproščene vse predavateljice, predavatelji, moderatorke in moderatorji.

Pod posebnimi pogoji se lahko konference udeležijo tudi študenti in študentke, za informacije kontaktirajte organizatorje.

 

POTRDILA O UDELEŽBI

Udeleženkam in udeležencem izdajo organizatorji potrdilo o udeležbi in sicer v obsegu bruto 705 minut (15,6 pedagoških ur bruto).Potrdilo zadošča za izpolnitev pogojev za stalno usposabljanje za mediatorke in mediatorje v shemah sodišču pridruženih mediacij. Pogoj za pridobitev potrdila je vpis udeleženke oz. udeleženca v seznam udeleženk oz. udeležencev oba dneva ter plačana kotizacija.

7. DM so tudi v postopku pridobitve ocene Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve za točkovanje programa v okviru usposabljanj za zdravje na delovnem mestu. Več informacij pri organizatorju.

 

MOŽNOST PREDSTAVITVE VAŠE DEJAVNOSTI

Vsem udeleženkam in udeležencem ter mediacijskim organizacijam iz katerih prihajajo omogočamo, da na 7. Dnevih mediacij predstavijo svoje mediacijske dejavnosti. Predstavitev omogočamo tudi vsem podjetjem in organizacijam, ki ponujajo storitve in blago za mediatorke in mediatorje.

Predstavitvam bo namenjen poseben razstavni prostor, kjer lahko razstavite predstavitveno gradivo, publikacije itd. Za natančnejše informacije in dogovor kontaktirajte organizatorje.

 

DRUŽABNI PROGRAM

Družabni program 1. decembra 2017 ob 15h bo organiziran ob zadostnem interesu udeleženk in udeležencev. Informacije glede udeležbe dobite pri organizatorju.

7. DM so del programa Impact Tourism in Impact Events, več informacij na www.impact-tourism.net.

 

DRUŽBENO ODGOVORNI PREVOZI

Družba za mediacijo in reševanje skupaj s partnerji dogodek organizira kot družbeno odgovoren dogodek v skrbi za trajnostni razvoj in čim manjši negativni učinek na okolje in naravo. Spodbujamo skupen prevoz več udeleženk in udeležencev na konferenco in iz nje.

Če potrebujete prevoz ali ponujate prevoz nam to sporočite na info@dnevimediacij.si (dan prevoza, iz katerega kraja) in pomagali vam bomo najti prevoz oz. sopotnice in sopotnike. Skupaj je odgovorno in zabavno.

 

PODPORA IN PRESEŽEK 7.DM

PODPORA

Udeleženke in udeleženci konference lahko postanete podporniki s tem, da 7. Dnevom mediacij namenite 0,5% vaše dohodnine, kar vas nič ne stane. Sredstva bodo namenjena organizaciji in delovanju mediacijske mreže Dnevimediacij. Za namenitev je potrebno, da na konferenci pri organizatorju izpolnite zahtevo za namenitev.

Poleg ali namesto dohodnine lahko za razvoj mediacije namenite tudi donacijo. Za namenitev donacije nam pišite na info@dnevimediacij.si in vam pošljemo podatke oz. lahko donacijo namenite na sami konferenci.

Zahvala vsem za namenitev ali donacijo, vse dodatne informacije pri organizatorju.

 

PRESEŽEK

Del morebitnega presežka konference bo namenjen razvoju in podpori mediacijske dejavnosti v Sloveniji. O porabi sredstev bomo javnost obveščali na spletnem portalu www.dnevimediacij.si.

 

ODPOVED 7.DM

Organizatorji si v primeru neudeležbe zadostnega števila udeleženk in udeležencev pridržujemo pravico, da konferenco odpovemo.

V primeru odpovedi bo vsem udeleženkam in udeležencem, ki so poravnali kotizacijo le ta povrnjena v celoti.

 

PODATKI O ORGANIZATORJU

7. DM organizira Družba za mediacijo in reševanje sporov. Naziv pravne osebe v okviru katere družba posluje: SKUP – Skupnost privatnih zavodov

naslov: Britof 469, 4000 Kranj, Slovenija

matična št.: 3567591

davčna št.: 42209960

EC PIC št.: 929 558 567

TRR račun: SI56 3400 0101 4524 819

Naziv banke: Banka Sparkasse d.d., Poslovna enota Kranj, Delavska cesta 26, 4208 Šenčur

Bank code (SWIFT): KSPK SI 22

041 684 182 (Primož Šporar)

fax: + 386 4 23 448 05

e-naslov: info@dnevimediacij.si

spletna stran: www.dnevimediacij.si

direktor SKUP:      Primož Šporar

 

DODATNE INFORMACIJE O 7.DM

Špela Šega

GSM: 070 699 775

e-naslov: spela.sega@skup.si