TOREK, 28. november 2017

09.00 – 17.00

1. Pro bono mediacijski dan 2017

ČETRTEK, 30. november 2017

14.30 – 15.00

Prihod in sprejem udeleženk in udeležencev

Mediatorke, mediatorji in mediacijske organizacije se predstavljajo – predstavitveni prostor (ves čas konference)

Predstavitev zainteresiranih podjetij in ponudnikov, ki nudijo podporne storitve mediatorkam in mediatorjem – predstavitveni prostor (ves čas konference)

15.00 – 15.30

Pozdravni nagovori organizatorjev in partnerjev

 • mag. Primož Šporar, Družba za mediacijo in reševanje sporov, uvodni nagovor
 • mag. Gordana Ristin, Društvo mediatorjev Slovenije, uvodni nagovor
 • Mojca Lobnik, Ministrstvo za pravosodje RS, uvodni nagovor in pregled stanja na področju mediacije v Sloveniji

15.30 – 17.00

Čustveni vidiki konflikta

dr. Zoran Milivojević

 • Psihologija nastanka čustev
 • Način menjanja emocionalnih reakcij na neko situacijo
 • Čustvena inteligenca

Moderatorka: dr. Tanja Pia Metelko

17.00 – 17.15

Odmor z učinkom

Crowd sourcing mediacijskih izzivov

17.15 – 19.15

Kako zagotoviti kvaliteto mediacije (okrogla miza)
Uvodničar: dr. Alan Uzelac

 • dr. Alan Uzelac
 • mag. Nina Bettetto
 • dr. Srđan Šimac
 • mag. Primož Šporar
 • mag. Zoran Hajtnik

Moderatorka: mag. Gordana Ristin
Sekcija v organizaciji Društva mediatorjev Slovenije – DMS

19.30 – 22.00

Mediacijski večer – Minibus veselja in Zef Berishaj, družabni dogodek

PETEK, 1. december 2017

8.00 – 8.30                 

Zdravje in mediacija – mediacijsko družabni dogodek –  dr. Tjaša Dimec Časar

 • Jutranji del 7. Dnevov mediacij bomo pričeli s tehniko sproščanja, kjer boste lahko v mirnem okolju, s strokovnjakinjo dr. Tjašo Dimec Časar, psihologinjo, terapevtko medicinske hipnoze in športno psihologinjo, v praktični vaji izvedli osnovne dihalne tehnike.

9.00 – 11.00

Mediacija v praksi – sekcija »Delovnopravna mediacija v gospodarstvu v praksi«

 • Uvodno – o pomenu  in vrstah mediacije v praksi podjetij
 • Prednosti mediacije pred reševanjem sporov na sodišču
 • Predstavitev projekta inšpektorata za delo Odpravimo konflikte na delovnem mestu (pomirjanje v individualnih delovnih sporih) – Tanja Cmrečnjak Pelicon
 • Ureditev mediacije v kolektivnih pogodbah v gospodarstvu – Metka Penko Natlačen
 • Pogled sindikatov na mediacijo

Moderatorka: Metka Penko Natlačen

9.00 – 11.00

Znanja iz mediacijske prakse – prikaz veščin skozi igro vlog

 • Veščina pogajanj  – Andrej Rauter
 • Veščina v mediaciji – dr. Tanja Pia Metelko
 • Veščina odzivanja na čustva – Anka Patru
 • Veščina normaliziranja – Andrej Razdrih
 • Vprašanja in razprava

Moderatorka: Anka Patru

11.00 – 11.15

Odmor z učinkom
Crowd sourcing mediacijskih izzivov

11.15 – 13.00            

Mediacija v kmetijstvu in gozdarstvu

 • Predstavitev praktičnih izzivov in priložnosti za mediacijo na področju kmetijstva in gozdarstva – Andreja Krt Stopar, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
 • Uvod v mediacijo in prikaz izbranih mediacijskih veščin – Andrej Razdrih
 • Kratka delavnica o potrebah in umeščanju mediacije na področje kmetijstva in gozdarstva

Moderator: mag. Primož Šporar

Program v so-organizaciji Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije – KGZS

11.15 – 13.00            

Akademski študij alternativnega reševanja sporov

Uvodni nagovor: dr. Peter Jambrek

Okrogla miza o akademskem študiju alternativnega reševanja sporov:

 • dr. Jelena Arsić
 • dr. Alan Uzelac
 • dr. Aleš Galič
 • dr. Tanja Metelko
 • mag. Gordana Ristin

Moderator: dr. Peter Jambrek

Sekcija v organizaciji Društva mediatorjev Slovenije – DMS

13.00 – 13.15

Odmor z učinkom

Crowd sourcing mediacijskih izzivov

13.15 – 15.00            

Mediacija v praksi – »Družinska sekcija«

 • Mediacija kot način vzpostavitve komunikacije med staršema v korist otrok – mag. Marko Iršič
 • Nasilje v družini in primernost mediacije – Dubravka Hrovatič
 • Vloga odvetnika v mediacijskem postopku – Karmen Pavlin
 • Otroci po 15. letu starosti kot medianti – Sendi Murgel
 • Vprašanja in razprava

Moderatorka: Sendi Murgel

13.15 – 15.00            

Poslovna znanja za izvajanje samostojne mediacije

 • Poslovna znanja za izvajanje samostojne mediacije
 • Podporne storitve za samostojne mediatorje
 • Vprašanja in razprava

Predavatelj: Gregor Sakovič, Center inovativnega podjetništva – CIP, Nova Ljubljanska Banka d.d

15.00 – 15.30            

Zaključni del 

 • Predstavitev vsebine plenarnega dela, sekcij
  O delu sekcij bodo poročali študenti in študentke ELSA.
 • Razprava o aktualnih vprašanjih
 • Zaključki 7. DM

Moderatorja: Anka Patru in Primož Šporar

15.30 – 18.00

Impact Tourism – turizem z učinkom

Kosilo in program Turizem z učinkom