Udeleženkam in udeležencem izdajo organizatorji potrdilo o udeležbi in sicer v obsegu bruto 705 minut (15,6 pedagoških ur bruto).Potrdilo zadošča za izpolnitev pogojev za stalno usposabljanje za mediatorke in mediatorje v shemah sodišču pridruženih mediacij. Pogoj za pridobitev potrdila je vpis udeleženke oz. udeleženca v seznam udeleženk oz. udeležencev oba dneva ter plačana kotizacija. 

7. DM so tudi v postopku pridobitve ocene Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve za točkovanje programa v okviru usposabljanj za zdravje na delovnem mestu. Več informacij pri organizatorju.