7. Dnevi mediacij 2017

Udeležba preko 700 mediatork in mediatorjev na dosedanjih dnevih potrjuje, da gre za dogodek, ki se ga lahko veselimo skupaj. Nenazadnje je prav letos že 10 letnica 1. dnevov mediacije, ki smo jih ob podpori Evropske komisije organizirali v letu 2007 v Portorožu. Hkrati so letošnji dnevi uvod v praznovanje skorajšnje 25 letnice razvoja, ki jo bomo v Sloveniji obeležili v letu 2018, saj so bili prvi mediacijski projekti zastavljeni »daljnega« leta 1993. A razvojno številni izzivi ostajajo – od neizkoriščenih možnosti samostojnega izvajanja mediacij na številnih družbenih področjih, pa vse do skrbi za kakovostno delo mediatork in mediatorjev.

Vrhunske domače in tuje predavateljice in predavatelji ter trenerke in trenerji, širši pogled na umeščanje mediacije v družbene procese, nova znanja s področja veščin in praktičnih primerov, vsebine povezane s kakovostjo mediacij ter odpiranje novih družbenih področij za razvoj mediacij so garant za odličen strokovni in družabni dogodek, ki pomeni nadgradnjo dosedanjih konferenc. Pri organizaciji širimo krog partnerjev, ohranjamo dostopnost konference, z video streamingom prvič uvajamo stalen dostop do vsebin, predstavljenih na DM.

7. Dnevi mediacij 2017
30.11. – 1.12.2017
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
Gospodinjska ulica 6, 1000 Ljubljana