V Družbi za mediacijo in reševanje sporov nam je bilo v veselje, da smo skupaj preživeli 6. Dneve mediacij 2014 (6. DM), ki smo jih organizirali v Bohinj Park EKO Hotelu v Bohinjski Bistrici dne 9/10. oktobra 2014. Skupaj nas je bilo nekaj manj kot 100 in zahvala prav vsem za aktivno sodelovanje in pozitivno energijo.

ORGANIZATORJI

6. DM organizira Družba za mediacijo in reševanje sporov  

in

partnerji:

WorldWideNegotiation Network (Pariz, Francija), Gospodarska zbornica Slovenije – GZS, Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije – ZZZS, Skupnost centrov za socialno delo – SCSD, Društvo mediatorjev Slovenije – DMS, Združenje mediacijskih organizacij Slovenije – MEDIOS, Inmedio (Frankfurt, Nemčija), Evropski center za reševanje sporov – ECDR, Mediacijsko središče Kranj – MSK, Zavod Rakmo, Inštitut za mediacijo Concordia, ZBS Združenje bank Slovenije in Slovensko zavarovalno združenje.

 

VSEBINE IN GRADIVA

Vodilna tema 6. DM je bila sodišču pridružena mediacija.

 

1. DAN – 9. OKTOBER 2014

 

SODIŠČU PRIDRUŽENA MEDIACIJA – STANJE IN TRENDI

Sodišču pridružena mediacija, Mojca Lobnik, okrožna sodnica dodeljena na Ministrstvo za pravosodje

Mediacija na Okrožnem sodišču v Ljubljani, Mojca Kobal Berčič, Okrožno sodišče v Ljubljani

Predstavitev sodišču pridruženih mediacij, Maša Kociper, Okrožno sodišče v Ljubljani

Sodišču pridružena mediacija – individualni delovni spori, Darko Krašovec, Delovno in socialno sodišče v Ljubljani

 

MEDIACIJA V PRAKSI – I. DEL – PRIMERI DOBRIH PRAKS

Zakaj posel (bussines) potrebuje mediacijo?, dr. Srđan Šimac, sodnik Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske in predsednik Hrvatske udruge za mirenje

Mediacijska pisarna – kažipot do sporazuma, Vesna Rečnik Šiško, ZD Maribor in Janez Lencl, UKC Maribor

 

2. DAN – 10. OKTOBER 2014

 

MEDIACIJA V PRAKSI – II. DEL – MEDIACIJA V FINANČNEM SEKTORJU

Shema izvensodnega reševanja sporov v bankah, Maša Zalar, Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.

Mediacija v okviru slovenskega zavarovalnega združenja, Tanja Kolander, Slovensko zavarovalno združenje

 

MEDIACIJA V PRAKSI – III. DEL – MEDIACIJSKE VEŠČINE IN ZNANJA

e-mediacija s področja gospodarskega prava, Robert Klun

Nove mediacijske veščine, ki jih piše nevroznanost, dr. Tanja Pia Metelko, Concordia, Inštitut za mediacijo

Vključitve določb o mediaciji in arbitraži za individualne spore v kolektivne pogodbe dejavnosti po uveljavitvi ZDR-1 (2013) – 1. predstavitev, Metka Penko Natlačen, Gospodarska zbornica Slovenije

Vključitve določb o mediaciji in arbitraži za individualne spore v kolektivne pogodbe dejavnosti po uveljavitvi ZDR-1 (2013) – 2. predstavitev, Metka Penko Natlačen, Gospodarska zbornica Slovenije

Vpliv prehrane na razmišljanje in obnašanje, Irena Tomažin, Zavod Kalejdoskop

 

SEKCIJA 1 – SODIŠČU PRIDRUŽENA MEDIACIJA

Posebnosti mediacij v gospodarskih sporih, Mirjana Kranjčevič, odvetnica, mediatorka in trenerka mediatorjev

Primer gospodarske mediacije, Mirjana Kranjčevič, odvetnica, mediatorka in trenerka mediatorjev

 

SEKCIJA 2 – DRUŽINSKA MEDIACIJA

Primer iz prakse – pasti in posledice skupnega starševstva za otrokov osebnostni razvoj v luči razvojno analitične paradigme, Irena Kosovel in Marta Jenko

 

SEKCIJA 3 – MEDIACIJA V ZDRAVSTVU

Mediacijska pisarna – prostor slišanosti, Vesna Rečnik Šiško, ZD Maribor

Zdravnik in mediacija, Simona Repar Bornšek, ZD Ljubljana Vič Rudnik

Uporaba mediacijskih veščin v nujni medicinski pomoči, Aleksander Jus, ZD Maribor

 

DRUGO

Informacije o mediaciji in starševskih ugrabitvah otrok

 

ZAKLJUČKI 6. DM

Zaključki 6. DM

 

EVALVACIJA 6. DM

Izvedba (število ocen)

Zelo slabo

(1)

Slabo

(2)

Dobro

(3)

Zelo dobro

(4)

Odlično

(5)

Povp. ocena

Primernost vsebin na konferenci (16 vprašalnikov)

4

4

8

4.25

Podajanje strokovnih vsebin predavateljev (14)

1

6

7

4.42

Uporabnost vsebin pri vašem delu (16)

8

2

6

3.87

Ustreznost predstavitve predavateljev (14)

2

5

7

4.35

Primernost termina (četrtek, petek) (15)

3

5

7

4.26

Primernost kraja izvedbe (Bohinjska Bistrica) (16)

2

5

9

4.43

Primernost prostorov za izvedbo (Park EKO Hotel Bohinj) (15)

1

3

4

7

4.13

 

Mnenja, predloge in komentarje udeleženk in udeležencev pa najdete v Povzetek evalvacijskih vprašalnikov in mnenja udeleženk in udeležencev.

 

SLIKOVNO GRADIVO S 6. DM

6. Dnevi mediacij 2014 – fotografije

 

6. DM NA FACEBOOKu

www.facebook.com/dnevimediacij

 

FINANČNO POROČILO O 6. DM

DRUŽABNI DOGODKI – 2. TURNIR MEDIACIJSKIH DVOJIC 2014

REZULTATI

1. mesto – KATARINA in TOMAŽ,  405 točk (Katarina 160, Tomaž 245)

2. mesto – VESNA in SAŠO, 313 točk (Vesna 107, Sašo 206)

2. mesto – DITKA in PRIMOŽ, 313 točk (Ditka 131, Primož 182)

4. mesto – SIMONA in MARKO, 261 točk (Simona 118, Marko 143)

5. mesto – STANE in DITKA ter VESNA, 258 točk (Stane 128, Ditka in Vesna 130)

6. mesto – JELKA in JURE, 256 točk (Jelka 87, Jure 169)

7. mesto – TANJA in MATEJ, 252 (Tanja 124, Matej 128)

 

TURIZEM Z UČINKOM

V četrtek 9. oktobra zjutraj ob 9.00h smo se zbrali pred trgovino Mercator v Ribčevem Lazu v Bohinju na jutranji kavi/čaju. V spremstvu Staneta Klemenca, priznanega fotografa in izkušenega alpinista, gorskega vodnika in trenerja kajakaštva smo se odpravili vadit nekatere veščine, ki jih mediatorke in mediatorji potrebujemo tudi v postopkih mediacij. Preizkušali smo se v fotografiranju in na preizkusu so bile naša osredotočenost, iskanje ravnotežja, veščine sodelovanja, prilagajanje na zunanje okoliščine. Zvečer je Katarina Nemec dobila nagrado (knjigo Staneta Klemenca s posvetilom) za najlepšo fotografijo.

 

Turizem z učinkom – galerija slik

 

Z dogodkom smo zbrali 300,00 EUR za delovanje Kajak kanu kluba Bohinj (http://www.kajakbohinj.com), kjer bodo vsa zbrana sredstva v celoti porabili za izgradnjo objekta, ki ga potrebujejo za preoblačenje otrok in članov pred/po veslanju.

Družba za mediacijo in reševanje sporov je del skupine Brez dobička, ki je v sodelovanju s turistično agencijo Liberty Slovenije (www.liberty-slovenia.com) ponudnik storitev turizma z družbenim učinkom (Impact Turism). Več informacij o turizmu z učinkom najdete na spletni strani Sklada 05 – ustanove za družbene naložbe.

 

PODPORNIKI 6. DM 2014

 

VABILO IN PROGRAM

 

 

Vabilo in program (v DOC, različica programa z dne 4.10.2014)

Vabilo in program (v PDF, različica programa z dne3.10.2014)

 

PRIJAVNICA

Prijavnica 6. Dnevi mediacij 2014