KONFERENCA 5. DNEVI MEDIACIJ 2013 USPEŠNO ZAKLJUČENA

Na že 5. Dnevih mediacij (5. DM), ki smo jih organizirali v Portorožu dne 30/31. maja 2013 smo ponudili možnost sproščene izmenjave pogledov, informacij in dobrih praks. Dnevi postajajo prostor za krepitev medsebojnega sodelovanja in dobrih odnosov med deležniki na mediacijskem področju. Konference se je udeležilo 140 udeleženk in udeležencev.

 

ORGANIZATORJI

5. DM so organizirali Družba za mediacijo in reševanje sporov 

s partnerji:

 

 

Partnerji:

WorldWideNegotiation Network, Pariz, Francija

Gospodarska zbornica Slovenije – GZS

Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije – ZZZS

Skupnost centrov za socialno delo – SCSD

Društvo mediatorjev Slovenije – DMS

Združenje mediacijskih organizacij Slovenije – MEDIOS

Inmedio, Berlin, Nemčija

Evropski center za reševanje sporov – ECDR

Mediacijsko središče Kranj – MSK

Zavod Rakmo

Inštitut za mediacijo Concordia

 

VSEBINE

Vsebine o katerih smo govorili:

  • Pregled stanja mediacije v slovenskem in evropskem prostoru
  • Mediacijska središča znotraj večjih organizacij
  • Okrogla miza o perspektivah samostojne mediacije
  • Mediacija v zdravstvu
  • Mediacija v delovnopravnih sporih
  • Družinska mediacija
  • Izbrane mediacijske veščine
  • Primeri dobre prakse
  • Večerni dogodek in nagradni kviz

 

GRADIVA

1. DAN

ORIS STANJA IN TRENDOV MEDIACIJE V SLOVENSKEM IN EVROPSKEM PROSTORU

Mediacija in hibridni postopki, Aleš Zalar, Evropski center za reševanje sporov, ECDR

Razvoj mediacije v zdravstvu, Prim. mag Jernej Završnik, Zdravniška zbornica Slovenije

Trendi razvoja transformativne mediacije, Marko Iršič, Zavod Rakmo

 

MEDIACIJSKA SREDIŠČA ZNOTRAJ VEČJIH SISTEMOV IN ORGANIZACIJ

Posebnosti medicije pri Evropskem centru za reševanje sporov – ECDR, Katarina Kresal, Evropski center za reševanje sporov – ECDR

Predstavitev mediacijske skupine pri Gospodarski zbornici Slovenije, Metka Penko Natlačen, Gospodarska zbornica Slovnije

Mediacijsko središče Kranj, Bojan Homan in Tanja Hudobivnik, Mediacijsko središče Kranj

 

2. DAN

SEKCIJA “KORISTNE MEDIACIJSKE VEŠČINE IN ZNANJA – IZKUŠNJE IZ TUJINE”

A workshop on the inclusion of the stakeholders, dr. Wilfried Kerntke, Inmedio

A lecture on Systemdesign for building inhouse conflict management systems, dr. Wilfried Kerntke, Inmedio

 

SEKCIJA “MEDIACIJA V DELOVNOPRAVNIH SPORIH”

Predstavitev mediacijske skupine pri Gospodarski zbornici Slovenije, Metka Penko Natlačen, Gospodarska zbornica Slovnije

Mediacija v delovnopravnih sporih, Vedrana Kosec, svetovalka za kadre in mediatorka

 

SEKCIJA “DRUŽINSKA MEDIACIJA”

Igriva mediacija – ponazoritev uporabe tehnik mediacije pri sporu med sadjem in zelenjavo, Irena Tomažin, Zavod Kalejdoskop, Ideje za zdrave in barvito življenje

Skupno starševstvo, Tanja Pia Metelko, Inštitut za mediacijo Concordia

Delo in komunikacija s strankami z agresivnim vedenjem, Marko Iršič, Zavod Rakmo

Sporazum kot zaključek družinske mediacije, Irena Kosovel, Institut Belin

Osnutek sodne poravnave

 

SEKCIJA “MEDIACIJA V ZDRAVSTVU”

Mediacija v zdravstvu, Maja Zdolšek, Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije

Razvoj mediacije v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana, Ernestina Kos Grabnar, Univerzitetni klinični center Ljubljana

Pogled zdravnika na mediacijo v zdravstvu, Roman Košir, Univerzitetni klinični center Maribor

Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca – dom zdravja v katerem so dobri medsebojni odnosi vrlina, Vesna Rečnik Šiško, Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor

Mediacija – pogled zastopnika pacientovih pravic, Viktor Pilinger, Zastopnik pacientovih pravic Maribor

Mediacija in Zakon o pacientovih pravicah, Viktor Pilinger, Zastopnik pacientovih pravic Maribor

 

PRIMERI DOBRE PRAKSE

Predstavitev mednarodnega tekmovanja ICC iz mediacije v gospodarskih sporih, Žiga Perovič, ELSA Ljubljana

Primer dobre prakse, Viktor Pilinger, Zastopnik pacientovih pravic, Maribor

 

POVZETKI SEKCIJ IN ZAKLJUČKI 5. DM

Povzetki sekcij in zaključki 5. DM

 

EVALVACIJA 5. DM

Evalvacijski vprašalnik

Rezultati evalvacije

 

SLIKOVNO GRADIVO S 5. DM

Celotno galerijo slik najdete na naši facebook spletni strani.

 

FINANČNO POROČILO O 5. DM

 

KORISTNO

INFORMACIJE

Vse informacije o konferenci 5. DM lahko dobite po elektronski pošti info@mediacija.si ter na GSM 041 684 182 (Primož Šporar).

 

PROGRAM 5. DM 2013

 

Program 5. DM 2013

 

PRIJAVNICE, KOTIZACIJE, POTRDILA 5. DM 2013

Prijavnico je bilo mogoče izpolniti v elektronski obliki (izpolnitev zahtevanih polj in izberia gumba “Submit”).

 

Zgodnje prijave so bile možne do petka 24. maja 2013.

Za članice in člane partnerskih organizacij ter mediatorke in mediatorje na njihovih listah je bila kotizacija za udeležbo na obeh dnevih v zgodnji prijavi samo 90,00 EUR. Natančnejše informacije o kotizacijah so bile v Programu 5. DM 2013. Kotizacijo so udeleženci poravnali na podlagi računa, ki smo ga poslali po opravljeni prijavi.

Udeleženci so dobili potrdila o udeležbi na konferenci v obsegu 12,5h, kar zadošla za izpolnitev pogojev za stalno usposabljanje za mediatorje/ke v shemah sodišču pridruženih mediacij.

 

DRUŽBENO ODGOVORNI PREVOZI

 

Družba za mediacijo in reševanje je skupaj s partnerji dogodek organizirala kot družbeno odgovoren dogodek v skrbi za trajnostni razvoj in čim manjši negativni učinek na okolje in naravo. Spodbujali smo skupen prevoz več udeleženk in udeležencev na konferenco in iz nje. Če so potrebovali prezov ali ga ponujali je bilo to mogoče sporočiti na info@mediacija.si (dan prevoza, iz katerega kraja). Skupaj je odgovorno in zabavno.

 

 

PODPORNIKI 5. DM 2013

 

 

POSTANITE PODPORNIK IN SI ZAGOTOVITE BREZPLAČNO SUPERVIZIJO

Udeleženkam in udeležencem konference smo ponudili možnost postati podpornik s tem, da so nam namenili 0,5% dohodnine, kar jih nič ne stane. Sredstva so namenjena organizaciji brezplačnih supervizij za mediatorje in mediatorke.

Vsak, ki je namenil del dohodnine je upravičen do udeležbe na vsaj eni superviziji, ki jih bomo organizirali v letih 2013 in 2014.

Več informacij na voljo v vabilu za namenitev, za namenitev je potrebna izpolnitev obrazca ter oddaja po pošti na Sklad 05, Britof 469, 4000 Kranj.

Poleg ali namesto dohodnine je bila mogoča tudi namenitev donacije.